בדיקת פרטי הנישום ללא בדיקה גם במשרדי רשם החברות לא יכשיר חשבוניות שלא כדין:

המערערת היא חברה בע"מ העוסקת בתחום הבנייה. בשנת 2013 קיבלה החברה שלוש חשבוניות מס בסכום מצטבר של 1.6 מיליון ₪. על החשבוניות נכתב כי הן הוצאו בגין "עבודות עפר"ושם האתר. בשל כך ניכתה המערערת את התשומות בגין החשבוניות בסך 246 אלף ₪.

המערערת ביצעה לגבי חברת הקבלן מספר בדיקות מקדמיות:

  • היא קיבלה תעודת התאגדות,
  • אישור ניהול ספרים,
  • אישור ניכוי מס במקור,
  • אישור מורשה חתימה
  • צילום תעודת זהות.

כמו כן פנתה לעורך הדין שאישר שכל הפרטיים אמיתיים. לפיכך טוענת המערערת שהחשבוניות הוצאו כדין ומשקפות עסקאות אמת. לעמדת מנהל מע"מ החשבוניות הוצאו כדין ומשקפות עסקאות אמת. לעמדת מנהל מע"מ החשבוניות הוצאו שלא כדין.

במקביל נפתח הליך פלילי שבו הוסכם לשלם כופר אולם המערערת חזרה בה ונפתח נגדה שוב הליך פלילי המתנהל במקביל להליך זה. על כך הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי אשר פסק שאין לייחס משקל לעובדה שהמערערת חזרה בה מבקשת הכופר. הדיון כאן הוא בתחום האזרחי בלבד.

נקבע שככלל לאור ההלכות בעניין זה יש להחיל מבחן אובייקטיבי בסוגיית החשבוניות הפיקטיביות אולם במקרים חריגים ניתן להחיל מבחן סובייקטיבי מנקודת ראותו של העוסק הספציפי. במקרה זה עפ"י הראיות – החשבוניות הוצאו שלא כדין לאור העובדה שהחשבוניות עצמן אינן מפורטות באשר למהות התמורה ששולמה.

כמו כן לא הוכח שהצדדים עפ"י החשבוניות הם הצדדים הנכונים של העסקה. בחינת ההיבט הסובייקטיבי בנסיבות המקרה מלמדת שאין מדובר באחד מאותם מקרים חריגים שבהם יותר לנישום לקזז מס תשומות בגין חשבוניות שהוצאו שלא כדין.

האישורים של עו"ד הם סתמיים, לא בוצעה בדיקה מעמיקה במשרדי רשם החברות לגבי שמות נושאי המשרה. נטל ההוכחה הוא כבד ביותר והמערערת לא עמדה בכך.

הערעור נדחה.

[ע"מ 16621-09-17 דקל הארץ בנין ותשתיות בע"מ, השופט א' גורמן מיום 7.9.20]

אי הכשרת חשבוניות- פסיקה

בדיקת פרטי הנישום ללא בדיקה גם במשרדי רשם החברות לא יכשיר חשבוניות שלא כדין:

המערערת היא חברה בע"מ העוסקת בתחום הבנייה. בשנת 2013 קיבלה החברה שלוש חשבוניות מס בסכום מצטבר של 1.6 מיליון ₪. על החשבוניות נכתב כי הן הוצאו בגין "עבודות עפר"ושם האתר. בשל כך ניכתה המערערת את התשומות בגין החשבוניות בסך 246 אלף ₪.

המערערת ביצעה לגבי חברת הקבלן מספר בדיקות מקדמיות:

  • היא קיבלה תעודת התאגדות,
  • אישור ניהול ספרים,
  • אישור ניכוי מס במקור,
  • אישור מורשה חתימה
  • צילום תעודת זהות.

כמו כן פנתה לעורך הדין שאישר שכל הפרטיים אמיתיים. לפיכך טוענת המערערת שהחשבוניות הוצאו כדין ומשקפות עסקאות אמת. לעמדת מנהל מע"מ החשבוניות הוצאו כדין ומשקפות עסקאות אמת. לעמדת מנהל מע"מ החשבוניות הוצאו שלא כדין.

במקביל נפתח הליך פלילי שבו הוסכם לשלם כופר אולם המערערת חזרה בה ונפתח נגדה שוב הליך פלילי המתנהל במקביל להליך זה. על כך הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי אשר פסק שאין לייחס משקל לעובדה שהמערערת חזרה בה מבקשת הכופר. הדיון כאן הוא בתחום האזרחי בלבד.

נקבע שככלל לאור ההלכות בעניין זה יש להחיל מבחן אובייקטיבי בסוגיית החשבוניות הפיקטיביות אולם במקרים חריגים ניתן להחיל מבחן סובייקטיבי מנקודת ראותו של העוסק הספציפי. במקרה זה עפ"י הראיות – החשבוניות הוצאו שלא כדין לאור העובדה שהחשבוניות עצמן אינן מפורטות באשר למהות התמורה ששולמה.

כמו כן לא הוכח שהצדדים עפ"י החשבוניות הם הצדדים הנכונים של העסקה. בחינת ההיבט הסובייקטיבי בנסיבות המקרה מלמדת שאין מדובר באחד מאותם מקרים חריגים שבהם יותר לנישום לקזז מס תשומות בגין חשבוניות שהוצאו שלא כדין.

האישורים של עו"ד הם סתמיים, לא בוצעה בדיקה מעמיקה במשרדי רשם החברות לגבי שמות נושאי המשרה. נטל ההוכחה הוא כבד ביותר והמערערת לא עמדה בכך.

הערעור נדחה.

[ע"מ 16621-09-17 דקל הארץ בנין ותשתיות בע"מ, השופט א' גורמן מיום 7.9.20]