הבדלים עיקריים בין התקינה הישראלית לתקינה הבינלאומית

2021-04-05T13:48:25+00:00

התקינה הישראלית היא תקינה המפורסמת על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, שפורסמה בעבר על ידי לשכת רואי חשבון...